September 2021

日期: 12/10/2021

                                                          本校學生於九月份參與之校外活動及比賽

舉行日期

活動

主辦機構

所獲成績/備註

獲獎學生

27th July

捍衛籃球夢-三人籃球邀請賽

毅和體育會

U16殿軍

Team Members:

5A

Chong Ching Long

5A

Yip Chi Kwan

5B

Jim Bing Hing

5B

Ting Yiu Hang

5D

Su Chi To

August

2021 第一屆 Home Kong Summer 3人籃球賽

Titans Basketball Academy Hong Kong

U19冠軍

Team Members:

Graduate

Chu Kin Ming

6A 

Tsoi Ying Yuk

6B 

Ng Ka Hei

6D 

Lin Hiu Chi

6E 

Siu Ming Kwan

September

香港,跟隊3 x 3籃球邀請賽

Zero Basketball League

U18季軍

Team Members:

6A 

Tsoi Ying Yuk

6B 

Ng Ka Hei

5A 

Yip Chi Kwan

4D 

Ng Ka Hei

09/09

傳承・想創——積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎頒獎禮

教育局

傳承・想創——積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎

2A

羅梓晴

2B

黃樂謙

3B

王海博

3C

施珍鈺

19/09

2021 (希望杯) 國際數學競賽總決賽

【希望杯】國際數學競賽

銀獎

2A

余天朗

銅獎

2A

陳卓杰

3B

王海博

4B

陳致維

Postal address : 2B Tai Cheong Street, Sai Wan Ho, Hong Kong E-mail : school@hkcwcc.edu.hk Tel : (852) 2568-4817 Fax : (852) 2568-0336

Top