December 2020

Date: 10/01/2021

本校學生於十二月份參與之校外活動及比賽

舉行日期

活動

主辦機構

所獲成績/備註

獲獎學生

05/12

星島第三十六屆全港校際辯論賽第二輪初賽

星島日報

21勝出- (對賽方:將軍澳官立中學)

3A 陳祉融-最佳辯論員

19/12

星島第三十六屆全港校際辯論賽第三輪初賽

星島日報

20勝出 -(對賽方:聖公會曾肇添中學)

3B 鄧煒昕-最佳辯論員

30/12

校際網上知識產權問答比賽

知識產權署市場推廣組

優異獎

2C 羅國章,

3E 黎文鋒,

1B 梁心祈,

3A 鄭詠思,

4D 伍家徽

Postal address : 2B Tai Cheong Street, Sai Wan Ho, Hong Kong E-mail : school@hkcwcc.edu.hk Tel : (852) 2568-4817 Fax : (852) 2568-0336

Top